Baletní přípravka

O čem je Baletní přípravka? 

Balet a tanec obecně skvěle rozvíjí motoriku těla, fantazii, rytmiku a muzikálnost. Zároveň učí správnému držení těla a vypracovává dobrou kondici a flexibilitu. To vše přispívá ke zdravému vývoji dítěte. Navíc se děti učí pracovat v kolektivu a jsou u nich rozvíjeny vlastnosti jako cílevědomost, spolehlivost, pokora, úcta, které jednou uplatní i v běžném životě.Co se v hodinách děti učí?

V hodinách baletní přípravky jsou vyučovány základy klasického tance, včetně baletního názvosloví od jednotlivých pozic nohou a rukou až po celé vazby a variace. Rovněž se počítá se zařazením prvků gymnastiky, JAZZ dance, scénického a moderního tance. Tento způsob výuky je předpokladem k možnosti nastudovat s dětmi tematická vystoupení.

Děti získají klasickým tancem profesní základ k většině tanečních stylů.

Kolik bude lekcí?

Balet probíhá 2 x týdně. Jaký den v týdnu a v jakém čase budou lekce probíhat se dozvíte po rozřazení do jednotlivých skupin. Lekce budou probíhat po celý školní rok kromě školních prázdnin a státních svátků.


Časy jednotlivých skupin:

Děti budou lektorkou rozděleny do třech skupin, podle dovedností a věku. Skupiny budou v následujících dnech a časech:

1. skupina - v pondělí od 14:00 hod. a v úterý od 14:00 hod.

2. skupina - v pondělí od 15:00 hod. a v úterý od 15:00 hod.


Jaká je cena kurzu?

Na celý školní rok 3900,- Kč. Možno zaplatit pololetně 2 x 1950,- Kč.

A co je cílem? 

  • radost z pohybu
  • správné držení těla
  • nabídnout protiklad k dnešní uspěchané době a uvést děti do světa hudby a pohybu, který je bude kultivovat a rozvíjet, jak po stránce duchovní, tak i fyzické
  • prohloubit estetické cítění
  • zvýšení fyzické kondice a pružnosti
  • odstranění svalové disbalance, která je způsobena zejména jednostranným pohybem a objevuje se již u dětí školního věku
  • BALET nabízí široké spektrum výstupu, malé slečny budou do života vybaveny šarmem, elegancí a smyslem pro estetické cítění.

Podmínky přihlášení na sportovní kurzy najdete zde.