Taneční akademie Sušice

Sportoviště města Sušice ve spolupráci se Základní uměleckou školou Františka Stupky připravuje Taneční akademii pro děti.

Co všechno AKADEMIE zahrnuje? 

  • street dance 
  • moderna a základy klasického tance
  • základy akrobacie

Pro koho je taneční akademie určena? 

Akademie je určená pro děti od 5 let do 15 let. Cílem je v dětech probudit zájem o taneční umění, hudbu a seberozvoj. Taneční akademie díky propojení tanečních stylů učí vzájemnému respektu, zlepšuje tělesnou koordinaci, přirozenou flexibilitu a sílu a rozvíjí nejen dětský potenciál, ale i důvěru v sebe sama a zdravé sebevědomí. 

Kategorie: 

Děti ve věkové kategorii 5 - 7 let 

Děti se naučí pohybové a taneční základy, základy rytmiky (vytleskávání apod.), zlepší svoji motoriku a koordinaci a naučí se vnímat hudbu. Součástí lekcí jsou i základy akrobacie (gymnastika)

Kdy probíhají taneční lekce? 

ve čtvrtek 15:00 - 15:50 hodin v Základní umělecké škole (Milan a Hanka) a v pátek 15:00 - 15:50 společná akrobacie ve Sportovní hale (Maruška a Milan).

Poznámka: (kromě státních svátků a školních prázdnin)

Děti ve věkové kategorii 8 - 10 let 

Společná lekce pro děti, které se chtějí naučit základy contemporary, klasického tance a street dance. Naučí se kombinovat a rozeznávat oba dva styly, budou tvořit krátké kombinace a choreografie. Získají lepší tělesnou koordinaci, flexibilitu i sílu a jistotu v tanenčím a pohybovém projevu. Součástí lekcí jsou i základy akrobacie (gymnastika)

Součástí jsou i výlety za workshopy s různými tanečníky nejen z České republiky a v případě zájmu a potenciálu možnost zúčastnit se tanečních soutěží. 

Kdy probíhají taneční lekce? 

v úterý 15:00 - 16:00 hodin na Sportovišti (Maruška a Milan) a v pátek 15:00 - 15:50 společná akrobacie ve Sportovní hale (Maruška a Milan) 

Poznámka: (kromě státních svátků a školních prázdnin)

Děti ve věkové kategorii 11 - 15 let

Lekce jsou rozdělené samostatně na street dance a modernu a klasický tanec s akrobacií. Hodiny jsou více specifické a zaměřené na jednotlivé taneční styly. Piluje se technika, přidávají se složitější kombinace a triky, které se skládají do jednotlivých choreografií.

Součástí jsou i výlety za workshopy s různými tanečníky nejen z České republiky a v případě zájmu a potenciálu možnost zúčastnit se tanečních soutěží. 

Poznámka: (tato kategorie se již více profiluje do stylu dle zájmu, případné rozdělení se bude řešit na prvních lekcích)

Kdy probíhají taneční lekce? 

 v pondělí od 16:00 - 17:00 hodin (Maruška) na Sportovišti a v úterý 16:00 - 17:00 (Maruška a Milan) na Sportovišti a ve čtvrtek 16:00 - 17:00 na Sportovišti (Milan) a v pátek 15:00 - 15:50 společná akrobacie ve Sportovní hale (Maruška a Milan) 

Poznámka: (kromě státních svátků a školních prázdnin)

Jaká je cena kurzu? 

Na celý školní rok 3 900 Kč. Možno zaplatit pololetně 2 x 1 950,-Kč

Street dance

Street dance zahrnuje všechny pouliční tance, ve kterých si nachází stále větší oblibu mladá generace. Mezi taneční techniky a styly, které lze do street dance zařadit, patří hip hop, hype, funky, jehož součástí je lockin', dále pak poppin' a house. V Taneční akademii se nejprve zaměříme na hip hop a house dance. Tanečníci se pohybují volně a během toho objevují a vytváří svůj vlastní styl. Improvizace je základem většiny pouličních tanců, i když i zde najdeme promyšlené choreografické prvky, smíšené právě s improvizací.

Moderna a základy klasického tance  

Moderna a základy klasického tance v Taneční akademii zahrnují vše potřebné od contemporary dance, který čerpá z technik klasického tance (technika Graham a Limón, improvizace, kontaktní improvizace, klasický tanec aj.) a ze scénického tance, kde je důležité vyjádření příběhu, myšlenky nebo pocitu až po základy baletu či muzikálového tance, kde je rypická práce s rekvizitami.

 

Základy akrobacie 

Základy akrobacie obsahují nejen výuku mostů, přemetů, flexi kombinací a stojek, ale především vzdušnou akrobacii Aerial Hoop (závěsné kruhy). Díky kombinaci těchto technik tanečníci získají více síly, flexibility, mobility a především zlepší celkovou tělesnou koordinaci a posílí sebedůveru v sebe sama.

A co když je dítě nemocné? 


Pokud je dítě nemocné, má nárok na jeden volný vstup do bazénu za každou zmeškanou hodinu v rámci veřejného plavání.Jde především o to, aby děti sportovaly pravidelně a co nejčastěji. V případě zájmu o náhradu formou volného vstupu do bazénu pro dítě, kontaktujte vedoucího trenéra Petra Synka.

Podmínky přihlášení na sportovní kurzy najdete zde.

Taneční akademie

Nechte se unášet v rytmu hudby. 

Sdílet