Pravidla vstupu na Sportoviště

Pravidla vstupu do bazénu a wellness

Pravidla vstupu na Sportoviště platná od 23.7.2021

 • Při vstupu na Sportoviště je každý zákazník povinen mít nasazený respirátor, či nanoroušku.
 • Po vstupu je každý zákazník povinen použít dezinfekci, která je umístěna na recepčním pultu.
 • Návštěvník starší 6 let je při vstupu na Sportoviště povinen doložit potvrzení o prodělání Covid-19 v posledních šesti měsících, nebo uplynutí nejméně 14 dní od podání druhé dávky vakcíny, nebo negativní antigenní test na Covid - 19 ne starší 72 hodin, nebo PCR test ne starší 7 dní. (Lidé se mohou prokázat vedle potvrzení z oficiálního odběrového místa také samotestem na Sportovišti)
 • Při vstupu do šatny si každý zákazník povinně vydezinfikuje ruce. Čas strávený v šatně omezte prosím na co nejkratší dobu.

BAZÉN

 • Na bazénové hale se můžete pohybovat bez respirátoru.
 • Při odpočinku by jednotlivé skupiny návštěvníků/rodinných příslušníků měli dodržovat distanční vzdálenost 2 metry.  Prosíme zákazníky, aby při využívání lehátek, laviček, ochozů apod. překryli plochu vlastním ručníkem nebo osuškou.
 • Při pohybu na bazénové hale dodržujte rozestupy nejméně 2 metry.
 • Při plavání či pobývání ve vodě, dbejte na to, abyste se vyhnuli přímému kontaktu s jinými zákazníky.
 • Při používání WC dbejte na zvýšenou osobní hygienu. Po použití WC je nutné důkladné omytí rukou mýdlem nebo jejich dezinfekce dezinfekčním prostředkem.
 • Maximální kapacita je 106 lidí.

WELLNESS

 • V prostorách wellness se můžete pohybovat bez respirátoru

 • Při používání WC dbejte na zvýšenou osobní hygienu. Po použití WC je nutné důkladné omytí rukou mýdlem nebo jejich dezinfekce dezinfekčním prostředkem.

 • Maximální kapacita je 33 lidí.

DĚKUJEME VÁM, ŽE PRAVIDLA DODRŽUJETE