Pravidla vstupu na Sportoviště

Pravidla vstupu do bazénu a wellness a zimního stadionu

Pravidla vstupu na Sportoviště 

 • Při vstupu na Sportoviště je každý zákazník povinen mít nasazený respirátor, či nanoroušku.
 • Při vstupu je každý zákazník povinen použít dezinfekci, která je umístěna na recepčním pultu.
 • Při vstupu do šatny si každý zákazník povinně vydezinfikuje ruce. Čas strávený v šatně omezte prosím na co nejkratší dobu.

Platnost od 22.11.2021

Návštěvník starší 12 let je při vstupu na Sportoviště povinen předložit doklad o bezinfekčnosti dle pravidel O-N
Pravidla O - N

 • Doklad o ukončeném očkování (14 dní od aplikace poslední dávky očkování).
 • Laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covid-19, které není starší jak 180 dní.

Výjimky

Na základě těchto výjimek je možné prokázat se negativním PCR test (platnost 72 hodin)

 • Děti od 12 do 18 let
 • Osoby s kontraindikací k očkování na základě potvrzení od lékaře a uvedení záznamu v ISIN ( Informační sytém infekčním nemocí)
 • Osoby, které aktuálně podstupují očkování a ještě ho nemají ukončené (14 dní od aplikace poslední dávky očkování)

DÁLE PROSÍM DODRŽUJTE

 • Na bazénové hale, cvičebních sálech, posilovně zimním stadionu se můžete pohybovat bez respirátoru.
 • Při odpočinku by jednotlivé skupiny návštěvníků/rodinných příslušníků měly dodržovat distanční vzdálenost 1,5 metry.  Prosíme zákazníky, aby při využívání lehátek, laviček, ochozů apod. překryli plochu vlastním ručníkem nebo osuškou.
 • Při pohybu na všech sportovištích dodržujte rozestupy nejméně 1,5 metru.
 • Při používání WC dbejte na zvýšenou osobní hygienu. Po použití WC je nutné důkladné omytí rukou mýdlem nebo jejich dezinfekce dezinfekčním prostředkem.

DĚTSKÉ KROUŽKY (děti do 18 let) 

 • Při vstupu můžete být požádáni o sdělení identifikačních (jméno, příjmení) a kontaktních (telefonní číslo) údajů, z důvodu případného epidemilogického šetření. 
 • Zakázána je účast osobám s příznaky onemocnení covid-19.
 • Při účasti 20 a více osob s vyjímkou dětí mladších 12 let je vyžadováno jedné z podmínek prokázání bezinfekčnosti, to  pouze certifikátem o očkování, potvrzením o prodělání onemocnění covid-19 ne starším než 180 dní. PCR testy jsou uznávany pouze ve výjimečných případech. Jako např. u dětí mladších 18ti let. 
 • Pořadatel je oprávněn splnění těchto podmínek kontrolovat a neumožnit osobě účast.
 • V případě opakované účasti ve stejném kolektivu osob se výše uvedené podmínky účasti dokládají 1 x za 7 dní.
 • V případě více denní účasti se výše uvedené podmínky účasti vztahují ke dni nástupu a opětovně se dokládají každých 7 dní.
 • Při zjištění pozitivního výsledku testu smí organizátor osobu oddělit od zbytku skupiny. Osoby starší 18 let musí okamžitě opustit akci a v případě osob mladších 18 let budou ihned kontaktováni jejich zákonní zástupci.

Zdroj: datováno:25.11.2021 https://covid.gov.cz/situace/skolstvi/detske-krouzky

KURZ BABY PLAVÁNÍ (osoba mladší 18 let s doprovázející osobou starší 18 let)

 • Doprovázející osoby musí splňovat nově pravidla O-N nebo předložit PCR test platný 72 hodin na základě stanovených výjimek viz. výše pravidla vstupu.
 • Pokud rodič tyto podmínky nesplňuje, je samozřejmě možné, aby se s Vaší ratolestí dostavil například jiný rodinný příslušník. 

Náhrady pro kurz podzim 2021 

Pokud ani to není možné a máte nárok čerpat jednu nebo dvě náhradní lekce, které se konají 22.11 a 29. 11., nabízíme vám možnost čerpat náhrady formou volného vstupu do bazénu (2 dospělí + 1 dítě na jednu hodinu zdarma). Na základě žádosti obdržíte vstupenky na recepci bazénu s platností 1 rok.

KURZ PLAVÁNÍ RODIČE S DĚTMI (osoba mladší 18 let s doprovázející osobou starší 18 let)

 • Doprovázející osoby musí splňovat nově pravidla O-N nebo předložit PCR test platný 72 hodin na základě stanovených výjimek viz. výše pravidla vstupu.
 • Pokud rodič tyto podmínky nesplňuje, je samozřejmě možné, aby se s Vaší ratolestí dostavil například jiný rodinný příslušník. Pokud ani to není možné, nabízíme vám možnost na základě žádosti vystavit hodnotovou poukázku na poměrnou část kurzu dle obchodních podmínek.

DĚKUJEME VÁM, ŽE PRAVIDLA DODRŽUJETE A JSTE K SOBĚ NAVZÁJEM OHLEDUPLNÍ