Pravidla vstupu na Sportoviště

Pravidla vstupu do bazénu a wellness

Pravidla vstupu na Sportoviště platná od 1.9.2021

 • Při vstupu na Sportoviště je každý zákazník povinen mít nasazený respirátor, či nanoroušku.
 • Při vstupu je každý zákazník povinen použít dezinfekci, která je umístěna na recepčním pultu.
 • Návštěvník starší 6 let je při vstupu na Sportoviště povinen mít u sebe absolvování PCR testu v posledních 7 dnech, absolvování rychlého antigenního testu (RAT), který provedl zdravotní pracovník, v posledních 72 hodinách, absolvování RAT za online metodou za dozoru zdravotního pracovníka, takový test je platný 24 hod., pokud o něm dohlížející zdravotník vydá doklad, absolvování testu při screeningovém testování ve školách na začátku září, takový test má platnost 72 hod., mít laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covid-19, které není starší jak 180 dní, nebo mít alespoň 14 dní od aplikace druhé dávky u dvoudávkové vakcíny, u jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní. Lidé se mohou prokázat vedle potvrzení z oficiálního odběrového místa také samotestem na Sportovišti. 
 • Při vstupu do šatny si každý zákazník povinně vydezinfikuje ruce. Čas strávený v šatně omezte prosím na co nejkratší dobu.

BAZÉN A WELLNESS

 • Na bazénové hale se můžete pohybovat bez respirátoru.
 • Při odpočinku by jednotlivé skupiny návštěvníků/rodinných příslušníků měly dodržovat distanční vzdálenost 2 metry.  Prosíme zákazníky, aby při využívání lehátek, laviček, ochozů apod. překryli plochu vlastním ručníkem nebo osuškou.
 • Při pohybu na bazénové hale dodržujte rozestupy nejméně 2 metry.
 • Při plavání či pobývání ve vodě, dbejte na to, abyste se vyhnuli přímému kontaktu s jinými zákazníky.
 • Při používání WC dbejte na zvýšenou osobní hygienu. Po použití WC je nutné důkladné omytí rukou mýdlem nebo jejich dezinfekce dezinfekčním prostředkem.
 • Od 1. 8. 2021 je opět 100 % kapacita.

DĚTSKÉ KROUŽKY (děti do 18 let) 

 • Při vstupu můžete být požádáni o sdělení identifikačních (jméno, příjmení) a kontaktních (telefonní číslo) údajů, z důvodu případného epidemilogického šetření. 
 • Zakázána je účast osobám s příznaky onemocnení covid-19.
 • Při účasti 20 a více osob s vyjímkou dětí mladších 6 let je vyžadováno doložení jedné z podmínek a to, absolvování PCR testu v posledních 7 dnech, absolvování rychlého antigenního testu (RAT), který provedl zdravotní pracovník, v posledních 72 hodinách, absolvování RAT za online metodou za dozoru zdravotního pracovníka, takový test je platný 24 hod., pokud o něm dohlížející zdravotník vydá doklad, absolvování testu při screeningovém testování ve školách na začátku září, takový test má platnost 72 hod., mít laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covid-19, které není starší jak 180 dní, nebo mít alespoň 14 dní od aplikace druhé dávky u dvoudávkové vakcíny, u jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní.
 • Pořadatel je oprávněn splnění těchto podmínek kontrolovat a neumožnit osobě účast.
 • V případě opakované účasti ve stejném kolektivu osob se výše uvedené podmínky účasti dokládají 1 x za 7 dní.
 • V případě více denní účasti se výše uvedené podmínky účasti vztahují ke dni nástupu a opětovně se dokládají každých 7 dní.
 • Při zjištění pozitivního výsledku testu smí organizátor osobu oddělit od zbytku skupiny. Osoby starší 18 let musí okamžitě opustit akci a v případě osob mladších 18 let budou ihned kontaktováni jejich zákonní zástupci.

Zdroj: datováno:10.9.2021 https://covid.gov.cz/situace/skolstvi/detske-krouzky

DĚKUJEME VÁM, ŽE PRAVIDLA DODRŽUJETE