PRAVIDLA OTEVŘENÍ SPORTOVIŠTĚ PROSINEC

PRAVIDLA OTEVŘENÍ SPORTOVIŠTĚ PROSINEC

Jak se chovat na sportovištích? A jak to bude s náhradami?

JAK TO BUDE FUNGOVAT NA JEDNOTLIVÝCH MÍSTECH NA SPORTOVIŠTI?

RECEPCE

 • Na recepci vždy s rouškou.
 • U vstpu si vydezinfikujte ruce.
 • Maximální počet zákazníku na recepci je 5. Prosím dodržujte rozestupy 2 metry.
 • Ve venkovní frontě, prosím dodržujte rozestupy 2 metry.
 • Vždy mějte na ústech nasazenou roušku.
 • Pokud jste nemocní, nechte návštěvu sportoviště na jindy.

BAZÉN

 • Maximální kapacita bazénu je 66 lidí.

 • S rouškou jdete do šatny a cestou do bazénu ji mějte u sebe. Pokud byste si chtěli něco koupit v kiosku, prosím přistupujte k okénku s rouškou.
 • Stále prosím dodržujte rozestupy 2 metry.

WELLNESS

 • Maximální kapacita wellness je 15 lidí.
 • Parní sauna je uzavřena.
 • Nelze procházet do bazénu.
 • S rouškou jdete do šatny, roušku máte i v recepci wellness.
 • Vždy využívejte šatny wellness.

FITNESS – POSILOVNA

 • Maximální kapacita je 10 lidí.
 • S rouškou jste po celou dobu cvičení.

FITNESS – SKUPINOVÁ CVIČENÍ

 • Maximální kapacita je 9 cvičících + instruktor.
 • S rouškou jste po celou dobu cvičení. 

ZIMNÍ STADION

 • Maximální kapacita tréninku neprofesionálů a veřejného bruslení je 10 lidí.
 • Maximální kapacita u profesionálů a amatérských soutěží je omezena na jejich zapsaný team.
 • Veřejnost a trénkinky amatérů musí probíhat s nasazenou rouškou.
 • Profesionálové a amatérské soutěže můžou probíhat bez roušky na ledě.
 • Je zakázán vstup diváku na zimní stadion.

SPORTOVNÍ HALA

 • Maximální kapacita tréninku neprofesionálů je 10 lidí.
 • Maximální kapacita u profesionálů a amatérských soutěží je omezena na jejich zapsaný team.
 • Profesionálové a amatérské soutěže můžou probíhat bez roušky.
 • Trénkinky amatérů musí probíhat s nasazenou rouškou.

DĚKUJEME ZA DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL VSTUPU :)

Jak budou fungovat kurzy?

 • Sportovní akademie bude od příštího týdne probíhat v bazénu. Více informací dostanete e-mailem společně s informacemi o náhradách.
 • Taneční akademie do konce školního roku probíhat nebude. Nechceme děti trápit v rouškách. O náhradách budete informováni e-mailem.
 • Předškoláčci v pohybu do konce roku probíhat nebudou, kurz bude přesunut na zimu 2021, nebo na období, kdy se bude cvičit bez roušky. Více informací obdržíte e-mailem.
 • Baby plavání a plavání pro dospělé do konce roku probíhat nebude. Chápeme, že situace je pro všechny složitá a né všichni z Vás by se mohli kurzů zúčastnit. Náhradou bude přesun lekcí do zimního kurzu.
 • Plavání pro děti bude probíhat v běžném režimu nejpozději od středy 9.12.2020. O přesném datumu začátku Vašeho kurzu Vás budeme informovat SMS zprávou. O náhradách Vám zašleme e-mail s informacemi.
 • Plavání pro rodiče a děti nebude probíhat až do konce pololetí. Kurzy budou přesunuty na 2. pololetí školního roku.

Pravidla vstupu na dětské plavecké kurzy

 • Na recepci přijďte vždy s rouškou, ať už půjdou děti samy, nebo půjdete s nimi.
 • Prosím vydezinfikujte si ruce hned u vstupu na sportoviště.
 • V prostoru recepce se zdržujte co možná nejkratší dobu, berte prosím na vědomí, že maximální počet lidí, kteří mohou být na recepci je 5.
 • Do šatny půjdou vaše děti ještě s rouškou.
 • Pokud jim chodíte pomáhat s převlékáním, mějte prosím roušku nasazenou po celou dobu, kterou budete v šatně.
 • Do sprch již děti mohou bez roušky.
 • Prosíme všechny rodiče mladších dětí, kteří byli zvyklí vyprovázet děti až do bazénové haly, aby svůj pobyt v ní zkrátili na co nejmenší dobu.
 • Prosíme rodiče, aby nečekali na děti po dobu kurzu v prostoru bazénu (to neplatí, pokud si sami půjdete zaplavat), šaten a recepce.
 • Po skončení kurzu prosíme všechny, aby svůj pobyt na bazénové hale, ve sprše a v šatně omezili na minimum. Opět platí, že v šatně a na recepci musí být nasazená rouška.
 • Pokud své děti vyzvedáváte v šatně, prosíme mějte vždy nasazenou roušku.
 • Pokud děti nemusíte vyzvedávat v šatně, prosíme počkejte na ně ve venkovním prostoru před areálem.
 • Pokud potřebujete něco řešit s recepčními, co možná nejvíce využívejte telefonního kontaktu: 376555240.
   

Jak s propadlými permanentkami?

 • Permanentky do bazénu, wellness, na kondiční plavání, veřejné bruslení a desetivstupovou permanentku do fitness budeme prodlužovat minimálně o počet dní, které jste nemohli vychodit kvůli uzavření Sportoviště. Určitě se na recepci domluvíte na individuálním postupu.
 • Časově omezené permanentky fitness se budou prodlužovat o počet dní od uzavření do propadnutí permanentky (pokud během pauzy propadla) nebo o počet dní uzavření (55 dní) od první návštěvy fitness po znovuotevření.

V případě dotazů se obraťte na e-mail info@sportoviste-susice.cz