Návštěvní řád wellness

VSTUP DO SAUNY


 1. Používání sauny je dovoleno pouze v provozní době s platnou vstupenkou, kterou si návštěvník zakoupí v pokladně bazénu. K zaplacené době pobytu má každý návštěvník navíc 15 minut na převléknutí. Vstupem do prostoru sauny je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto Návštěvního řádu a dbát pokynů zaměstnanců bazénu a wellness. Celý areál wellness je smíšená intimní zóna pro muže i ženy a návštěvníci svým chováním nesmí narušovat zásady mravnosti a slušnosti.
 2. Místy určenými k odkládání věcí jsou pouze skříňky v šatně. Každý návštěvník je odpovědný za řádné uložení svých věcí do skříňky. Za ztrátu/odcizení či poškození věcí provozovatel areálu nenese žádnou odpovědnost. Každý návštěvník je povinen řádně si hlídat své věci po celou dobu návštěvy.
 3.  Dětem mladších 6ti let je přístup do sauny zakázán. Dětem mladších 12ti let je přístup do sauny povolen jen s doprovodem rodičů, nebo osoby starší 18ti let. Tato osoba je povinna dbát na bezpečnost doprovázené osoby a po celou dobu návštěvy areálu je za tuto osobu odpovědná. Za případné zranění dítěte nenese provozovatel odpovědnost.
 4. V průběhu vlastní lázně, od odchodu ze šatny do ukončení celé procedury včetně pobytu v odpočívárně je návštěvník bez plavek. Při přecházení mezi jednotlivými procedurami používá župan, osušku nebo prostěradlo. Na recepci wellness návštěvník z hygienických důvodů obdrží jedno prostěradlo, které slouží jako podložka pod tělo a není určeno k zahalení intimity návštěvníka. Do sauny - páry je vstup povolen pouze bez plavek a obuvi s prostěradlem, nebo čistou a suchou osuškou, kterou si návštěvník podloží své tělo včetně nohou, aby se nedotýkal nahým tělem dřevěných pryčen. Pokud je v sauně více lidí, používá polohu vsedě. Návštěvník je povinen dodržovat čistotu ve všech prostorách a z hygienických důvodů je nutné, aby se před vstupem do ochlazovacího bazénu osprchoval.
 5. Návštěvník odpovídá za škodu na majetku v areálu způsobenou svým úmyslným či nedbalostním jednáním/opomenutím a je tuto škodu povinen areálu bez zbytečného odkladu nahradit.
  Každý návštěvník je povinen se v prostorech areálu chovat ukázněně a vyvarovat se jednání ohrožující bezpečnost svou i třetích osob. Návštěvník bere na vědomí, že relaxační aktivity provozuje výlučně na vlastní nebezpečí a že provozovatel areálu nenese odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si způsobili návštěvníci sami vlastním jednáním, nedodržováním provozního řádu či neuposlechnutím pokynů zaměstnanců. Provozovatel areálu všem návštěvníkům před prováděním relaxačních aktivit doporučuje zvážit jejich vhodnost na zdraví, příp. tuto aktivitu konzultovat s lékařem.


Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků a svou přítomností, nebo chováním obtěžují ostatní návštěvníky, ohrožují mravní výchovu mládeže a porušují zásady osobní hygieny. Neopustí-li návštěvník v tomto případě areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení Městskou policií a Policií ČR.

Informace o sauně:

 • Teplota horkého a suchého vzduchu je 95 °C.
 • Výměna vzduchu 3x – 8x za hodinu.
 • Tekutiny doplňovat až při odpočinku (ztráta vody 0,5l za 30 minut saunování), nikdy v sauně!
 • Saunování zvyšuje vstřebávání některých léků. (např. Inzulin, lékové náplasti…)
 • Na různých místech saunové kabiny je různá teplota. Je zakázáno dotýkat se teplovodních a zejména kovových částí.
 • V případě nouze nebo akutního stavu (zdravotní obtíže, změna vědomí) použijte bezpečnostní tlačítko pro urgentní přivolání obsluhy.

V prostorách areálu je zejména zakázáno:

 1. Zákaz kouření tabáku v prostorách areálu včetně elektronických cigaret.
 2. Znečišťovat vodu i ostatní prostory odpadky, pliváním, praním prádla
 3. Zákaz vstupu do ochlazovacího bazénku bez osprchování vlažnou, nebo studenou vodou
 4. Zákaz požití alkoholu, před, během a ihned po saunování (důvodem je prohloubení vlivu alkoholu)
 5. Zákaz vnášení a používání v sauně/páře vlastní aroma esence, tělové krémy, oleje, peelingy, šampony a další produkty ve skleněných obalech a všech předmětů ohrožujících bezpečnost návštěvníků
 6. Zákaz vnášení kartáčů a masážních pomůcek do prostor ohřívárny
 7. Zakázáno holení ve všech prostorách sauny
 8. Zákaz návštěvníky jakkoliv zvyšovat vlhkost v saunách (přidáváním vody, ledu na kamna apod.)
 9. Zákaz používání jakýchkoliv audiovizuálních zařízení (mobilní telefony, tablety, mp3, fotoaparáty, iPod apod.).
 10. Zákaz hlučného chování ve všech prostorách wellness. Návštěvník je povinen dodržovat v relaxační části wellness klid, ticho a svým vystupováním neobtěžovat ostatní návštěvníky. V případě, že by vás při relaxaci někdo rušil, informujte naší obsluhu.

Indikace (vhodnost) saunování:

 1.  Celkové uvolnění pohybového aparátu
 2.  Prevence kardiovaskulárních chorob
 3. Chronické onemocnění pohybového aparátu
 4. Posílení imunitního systému
 5. Detoxikace organismu
 6. Revmatismus
 7. Chronické onemocnění dýchacích cest
 8. Poruchy krevního tlaku
 9. Osteoporoza 
 10.  Stavy po úrazech a operacích pohybového aparátu


 Kontraindikace (nevhodnost) saunování pro osoby s:

 1.  Dekompenzace (těžké formy nedostatečnosti) srdce (podle klasifikace NYHA III);
 2. Vysoký krevní tlak s postižením ledvin, léky těžko ovlivnitelný;
 3. Tepenné blokády (aterosklerotické) s trofickými změnami regionu pod blokádou;
 4. Srdeční arytmii, podmíněnou poškozením cév a nervových vláken převádějících rytmické impulzy srdečnímu svalu komor z bioelektrických uzlů v srdeční předsíni;
 5. Onemocnění srdce se zvýšeným odporem v plicním oběhu (následek zúžení dvoj-cípé chlopně)
 6. Akutní zánět žil
 7. Zánětlivá onemocnění vnitřních orgánů (jater, ledvin, slinivky aj.)
 8. Ischemickou chorobu mozku s projevy poruch prokrvení mozku
 9. Nevyléčenou tuberkulózu
 10.  Infekční a virové onemocnění (Nikdy s horečkou!)
 11.  Akutní zánětlivá stadia revmatických onemocnění
 12.  Anorexie, bulimie
 13.  Menstruace
 14.  Diabetes bez kontroly
 15.  Epilepsie nereagující na léky
 16.  Gynekologická onemocnění
 17.  Zhoubné nádory
 18.  Nároční vícehodinový sportovní výkon
 19.  AIDS
 20.  Psychózy a duševní poruchy, epilepsie
 21.  Alkoholizmus a toxikomanie

POSTUP SPRÁVNÉHO SAUNOVÁNÍ

Fáze očisty:

 • odložte kovové ozdoby a brýle
 • použijte WC
 • svlékněte oděv i prádlo (plavky)
 • důkladně a pečlivě omyjte celé tělo
 • osprchujte se studenou vodou
 • osušte se
 • odložte si obuv
 • vstupte do prohřívárny

Fáze prohřívání

 • nesaunujte se ani přesycený ani hladový
 • před každým vstupem do potírny setřete z povrchu těla vodu, aby nedocházelo k nežádoucí tvorby vlhkosti v sauně
 • zvolte si polohu těla na lehátku vleže nebo vsedě
 • prostřete si prostěradlo,(osušku) i pod nohy
 • v klidu se prohřívejte
 • před koncem prohřívání se posaďte
 • opatrně odcházejte ven
 • obujte si obuv

Doporučení: Doporučený časový limit prohřívání:
Dorost a dospělý 8-12minut. Obézní až 15minut.
Děti do 1 roku 2-3minuty, děti do 3 let 3-6minut.
Děti starší 6 let 6 -10minut

Mezifáze: Krátce opláchněte pod sprchou

Fáze ochlazení


Volba způsobu ochlazení.

 • Ve sprše
  Před vstupem do ochlazovacího bazénku je návštěvník povinen osprchovat se vlažnou nebo studenou vodou
  Celková koupel v chladném bazénku. (nevhodné pro seniory)
  Doporučený časový limit:
  dospělý do 30 vteřin, děti několik vteřin
 • Klidový pobyt na vzduchu
  Doporučený časový limit:
  podle subjektivních pocitů chladu ukončit 4) Závěrečná fáze

Podle typu saunování.


Po iritačním či tonizačním saunování:
odpočiňte si vleže nebo v sedě v odpočívárně
Doporučený časový limit:
dospělý do 20minut, děti do 10minut

Doporučená doplňková aktivita: dechová cvičení, chůze (min, 1km cestou domů), duševní práce, odpočinek vždy až v domácím prostředí
Doporučený časový limit:
dospělý do 60 minut, děti do 20minut


Účinky saunování na lidský organismus:

 • hluboký spánek
 • změkčení vaziva
 • očista kůže, kosmetický efekt
 • svalová relaxace
 • ústup bolesti
 • ztráta hmotnosti ztrátou vody
 • trvající snížení krevního tlaku
 •  zvýšení látkové výměny
 •  psychická relaxace, euforie, pohoda
 •  vegetativní přeladění s následným uvolněním
 •  osvěžení, zotavení
 •  odplavení zplodin látkové výměny
 •  ztráta kalia, vitamínu C
 •  uvolnění