Plavecká výuka pro ZŠ a MŠ

Plavání je považováno za nejzdravější pohybovou aktivitu a ideální sport pro děti. Plavecké umění je jednou ze základních pohybových dovedností. Osvojení této dovednosti pomůže dětem nejen zlepšit fyzickou a psychickou kondici, ale také zvýšit jejich bezpečnost během vodních radovánek.

Povinná výuka plavání 

Povinná výuka plavání jako součást povinné školní docházky na prvním stupni se obvykle realizuje ve dvou po sobě jdoucích ročnících. Obvykle to bývá třetí a čtvrtá třída. Je jí věnován časový fond 20 vyučovacích hodin v daném ročníku.

Povinnou plaveckou výuku lze splnit mnoha způsoby. Od tradičního docházení jednou či dvakrát týdně, až po intenzivní kurz plavání, který je spojený s ozdravným pobytem nebo školou v přírodě. Více na  Intenzivní plavecká výuka pro ZŠ.

Jak probíhají tréninky? 

Trénink pro všechny třídy základních škol probíhá ve velkém bazénu (25 m). Plavci plavou na šířku bazénu (12 m) a jsou rozděleni do družstev podle plaveckých dovedností.

Při výuce instruktoři používají speciální plavecké pomůcky a plavecká lekce je vedena formou prvkového plavání.

Děti se plavecký způsob učí postupně. Každá lekce je zakončena volnou zábavou, oblíbená je například jízda v tobogánu nebo skotačení v divoké řece.

Děti od nás odcházejí nejen nově nabytými dovednosti, ale také se cítí odreagované, a na další chvíle prožité ve vodě se těší. 

Po ukončení kurzu dostane každý žák vysvědčení, ve kterém je zaznamenán jeho plavecký výkon (čas na 25 m prsa, 25 m kraul a uplavané metry na výdrž).

Plavecká výuka pro MŠ

Výuka je vedena s využitím různobarevných plaveckých pomůcek a hraček v zábavním bazénku. Na konci každé lekce mají děti možnost sklouznout se na skluzavce v brouzdališti. Po skončení kurzu obdrží diplom malého plavce.