Saunování školek

Pravidelné saunování předškolních dětí snižuje počet prostonaných dnů na polovinu, zkracuje dobu onemocnění horních cest dýchacích o dvě třetiny a omezuje výskyt
případných komplikací. U saunování dětí je důležitá pravidelnost. Proto nabízíme saunový kurz, který se skládá z 5 nebo 10 lekcí, podle vašeho výběru. Každá lekce trvá 60 minut a děti během této doby projdou zahřátím a ochlazením vždy celkem třikrát. Sauna je nahřátá na 50° C.
Na závěr je pro malé saunaře připravené ovocné občerstvení a čaj. Děti odchází zklidněné, v dobré náladě, mají chuť k jídlu a dobře spí. Po skončení kurzu každý obdrží diplom malého saunaře.