Seznam a popis cest

a) Blahodárný komár

Barva chytů: červená

Obtížnost: 3 UIAA

Poznámka: Cesta není opatřena linií jištění, a proto je přípustné ji lézt pouze s horním jištěním zabezpečeným z vedlejší výstupové linie.

b) Euromatka

Barva chytů: modrá

Obtížnost: 4 UIAA

c) Deník

Barva chytů: bílá

Obtížnost: 4+ UIAA

d)Táborské etudy

Barva chytů: červená

Obtížnost: 4 UIAA

e)Blankyt

Barva chytů: modrá

Obtížnost: 5- UIAA

f) Algoritmus

Barva chytů: bílá

Obtížnost: 5 UIAA, 5+ UIAA

Poznámka: Cesta nabízí dvě varianty:

1) S odšlapy do pravé kolmé stěny 

2) Bez odšlapů do pravé kolmé stěny

g) Rosenrot

Barva chytů: červená

Obtížnost: 5 UIAA, 5+ UIAA

Poznámka: Cesta nabízí dvě varianty:

1) S odšlapy do pravé kolmé stěny 

2) Bez odšlapů do pravé kolmé stěny

h) Mravní dilema

Barva chytů: modrá

Obtížnost: 6- UIAA

i) Delta

Barva chytů: bílá

Obtížnost: 6-UIAA, 6- UIAA, 6-/6 UIAA

Poznámka: Cesta nabízí tři varianty:

1) Z pravé kolmé stěny k druhému jistícímu bodu bez použití odšlapu do dlouhého převisu, poté převisem s odšlapy do pravé kolmé stěny v jeho horní partii

2) Pouze sektorem dlouhého převisu s odšlapy do pravé kolmé stěny v jeho horní partii

3) Pouze sektorem dlouhého převisu bez odšlapů

j) Vertikální vtip 

Barva chytů:červená

Obtížnost: 6 UIAA, 6/6+ UIAA

Poznámka: Cesta nabízí dvě varianty:

1) Dlouhým přvisem přímo s použitím chytů a stupů jen do rozhraní mezi dlouhým a lomeným převisem

2) Dlouhým převisem ke třetímu jistícímu bodu, odtud doprava lomeným převisem

k) Outdoor punker 

Barva chytů:modrá

Obtížnost: 7- UIAA, 7- UIAA

Poznámka: Cesta nabízí dvě varianty:

1) Přes kout lomeným převisem přímo

2) Přes kout lomeným převisem ke čtvrtému jistícímu bodu, odtud doleva dlouhým převisem

l) Na hraně zničení 

Barva chytů: bílá 

Obtížnost: 7 UIAA

m) Stepní vlk

Barva chytů: červená

Obtížnost: 8- UIAA, 8 UIAA

Poznámka: Cesta nabízí dvě varianty:

1) Sektorem "Střecha" přímo k jištění na hraně přivesu, odtud přímo ke slaňovacímu bodu

2) Sektorem "Střecha" přímo k jištění na hraně přivesu, odtud doprava k dalšímu jištění a k stropovému slaňovacímu bodu

n) Nikdy nebo navždy

Barva chytů: modrá 

Otížnost: 7+ UIAA