Seznam a popis cest

ORIENTAČNÍ PLÁN LEZECKÉ STĚNY

LEGENDA:

Střecha– označuje sektor lezecké stěny

y))– označuje výstupovou linii a barvu v ní použitých chytů

SEZNAM A POPISY CEST

Sektor „Levá kolmá stěna“

a)   Blahodárný komár

Obtížnost: 3 UIAA

Barva chytů: Červená

Poznámka: VÝSTUPOVÁ LINIE NENÍ OPATŘENA LINIÍ JISTÍCÍCH BODŮ, A PROTO JE PŘÍPUSTNÉ JI LÉZT POUZE S HORNÍM JIŠTĚNÍM, ZABEZPEČENÝM Z VEDLEJŠÍ VÝSTUPOVÉ LINIE.

 

b)   Špatná strana nebe

Obtížnost: 5A Fb

Barva chytů: Žlutá

Poznámka: BOULDER, PŘI JEHOŽ ZDOLÁVÁNÍ JE VHODNÉ POUŽÍT ŽINĚNKU. START I TOP JSOU DEFINOVANÉ PÁSKY UMÍSTĚNÝMI POD CHYTY.

 

c)   Trojpíp

Obtížnost: 3+ UIAA

Barva chytů: Bílá

 

d)   Arborista

Obtížnost: 4+ UIAA

Barva chytů: Modrá

 

 

e)   Srdce

Obtížnost: 5-/5 UIAA

Barva chytů: Červená

 

f)    Vůně spálenýho mostu

Obtížnost: 5+ UIAA

Barva chytů: Žlutá

 

g)   Měkký mozek

Obtížnost: 4 UIAA

Barva chytů: Modrá

 

h)   Láskyplné civění

Obtížnost: 5 UIAA, 5/5+ UIAA

Barva chytů: Bílá

Poznámka: Cestu lze lézt dvěma způsoby: jednodušší na rozdíl od těžší varianty obsahuje i stupy v umístěné pravé kolmé stěně.

 

Sektor „Pravá kolmá stěna“

i)     Bude líp

Obtížnost: 5B Fb

Barva chytů: Červená

Poznámka: TRAVERZOVÝ BOULDER, PŘI JEHOŽ ZDOLÁVÁNÍ JE VHODNÉ POUŽÍT ŽINĚNKU. START VLEVO I TOP NA PRAVÉ STRANĚ SEKTORU PRAVÉ KOLMÉ STĚNY JE DEFINOVÁN ŠEDIVÝMI PÁSKY, STEJNĚ JAKO BOULDERU NÁLEŽEJÍCÍ CHYTY. Ty nejsou součástí blízkých cest červené barvy, tj. cest „Tlak střízlivosti“ a „Siločára“.

j)     Tlak střízlivosti

Obtížnost: 6- UIAA

Barva chytů: Červená

 

k)   Frankenjurská vzpomínka

Obtížnost: 7- UIAA

Barva chytů: Modrá

 

l)     Kerberos

Obtížnost: 6+/7- UIAA

Barva chytů: Bílá

 

m) Jeptišky na výletě

Obtížnost – 5 – UIAA

Barva chytů: Zelená

Poznámka: Cesta je vedena pravou kolmou stěnou až po hranu dlouhého převisu, zde přechází do cesty „Skarabeus“, s níž má společný slaňovací bod. K cestě zároveň nepatří použití stupů a chytů umístěných ve Skarabeovi.

 

n)   Peruť

Obtížnost: 7- UIAA

Barva chytů: Žlutá

Poznámka: CESTA JE TRAVERZOVÉHO CHARAKTERU, A PROTO JE TŘEBA OBEZŘETNOSTI PŘI JEJÍM ZDOLÁVÁNÍ ČI PŘÍPADNÉM PÄDU.

Sektor „Dlouhý převis“

o)   Skarabeus

Obtížnost: 7+ UIAA

Barva chytů: Zelená

 

p)   Siločára

Obtížnost: 7 UIAA

Barva chytů: Červená

 

q)   Tomíkova divoká léta

Obtížnost: 7+/8- UIAA

Barva chytů: Modrá

 

Sektor „Lomený převis“

r)    Čekání na maggi

Obtížnost: 6/6+ UIAA

Barva chytů: Bílá

 

s)   Duše lva

Obtížnost: 8- UIAA

Barva chytů: Žlutá

 

 

t)    Táborský grizzly

Obtížnost: 7/7+ UIAA

Barva chytů: Zelená

 

u)   Bezejmenný vrchol

Obtížnost: 7- UIAA

Barva chytů: Modrá

 

Sektor „Střecha“

v)   Temná strana slunce

Obtížnost: 6A Fb

Barva chytů: Žlutá

Poznámka: BOULDER, PŘI JEHOŽ ZDOLÁVÁNÍ JE VHODNÉ POUŽÍT ŽINĚNKU. START I TOP JSOU DEFINOVANÉ PÁSKY UMÍSTĚNÝMI POD CHYTY.

 

w) Stepní vlk

Obtížnost: 7+/8- UIAA, 8-/8 UIAA

Barva chytů: Červená

Poznámka: Cestu lze lézt dvěma způsoby: Lehčí varianta vede středem sektoru „Střecha“ až po hranu, odtud pokračuje na rozdíl od doprava ubíhající varianty rovně.

 

x)   Oprátka

Obtížnost: 8/8+ UIAA

Barva chytů: Bílá

 

 

Sektor „Strop"

y)   Vampíra

Obtížnost: 8 UIAA

Barva chytů: Směs modrých, červených a bílých chytů

Poznámka: Stropová linie, k níž přístupem je jedna z cest v pravé kolmé stěně, nebo cesty „Skarabeus“ či „Siločára“ v dlouhém převisu. Charakteristikou cesty je absence použití chytů a stupů v bočních stěnách.

 

Traverz sektory „Střecha“, „Lomený převis“, Dlouhý převis

z)   Čím dál, tím hůř

Obtížnost: 6 UIAA

Barva chytů: Červená

Poznámka: TRAVERZ, PŘI JEHOŽ ZDOLÁVÁNÍ JE VHODNÉ POUŽÍT ŽINĚNKU. Vedený s pravé strany sektoru „Střecha“ do střední partie sektoru „Dlouhý převis“. START, TOP A CHYTY JSOU OZNAČENÉ ŠEDIVÝMI PÁSKAMI, A NENÁLEŽÍ K CESTÁM, JEŽ PROTÍNAJÍ, TJ. „STEPNÍ VLK“ A „SILOČÁRA“.

Za tvrorbu cest a jejich popisů děkujeme Janu Pojarovi.