Obchodní podmínky kurzy

Podmínky přihlášení na sportovní kurzy

Na jednotlivé sportovní kurzy je potřeba si předem rezervovat místo prostřednictvím rezervačního systému nebo se přihlásit na recepci bazénu. Ceny za jednotlivé kurzy se řídí vždy aktuálním ceníkem stanoveným pro kurzy.

Jak to funguje:

Prostřednictvím rezervačního systému:

 • Nejprve si musíte založit svůj profil (účet) a pokud přihlašujete dítě na dětský sportovní kurz, přidáte ke svému profilu údaje o dítěti.
 • Až poté je možné se přihlásit na konkrétní kurz.
 • Přes rezervační systém je možná úhrada pouze ON–LINE PLATEBNÍ KARTOU nebo ON–LINE BANKOVNÍM PŘEVODEM.
 • Pokud chcete službu uhradit HOTOVĚ, obraťte se na slečny z recepce, které Vám rády sdělí vše potřebné osobně nebo na tel. čísle 376 555240.
 • Kliknutím na „POTVRDIT A ZAPLATIT“ budete přesměrováni na PLATEBNÍ BRÁNU.
  Pokud nebude provedena úhrada rezervace, vaše rezervace bude automaticky po 6ti hodinách stornovaná. O provedeném STORNU budete informováni prostřednictvím e-mailu.

Přihlášení na recepci:

 • Na recepci obdržíte přihlášku, vyplníte potřebné údaje a kurz zaplatíte hotově hned na recepci bazénu.
 • Následně Vám založíme uživatelský profil v rezervačním systému. O založení uživatelského profilu budete informováni prostřednictvím e-mailu, který vyplňujete v přihlášce.
 • Pokud nemáte e-mail, rovněž Vám bude vytvořen uživatelský profil, aby mohlo být přihlášení zarezervované.

Pravidla rezervací

 • S přihlášením na kurzy souhlasíte s tímto rezervačním řádem.
 • Rezervace učiněná prostřednictvím webové aplikace na stránkách sportoviste-susice.isportsystem.cz nebo na recepci bazénu je závazná.
 • Přihlášením na kurz je přihlášená osoba oprávněna absolvovat jednotlivé lekce kurzu.
 • V případě absence lekce, je možné čerpat náhrady:

Standardní provoz

 • Za absenci na lekci je možné požádat o volnou vstupenku do bazénu (1 neodplavaná lekce = 1 volná vstupenka na 1 hodinu).
 • Volná vstupenka má omezenou platnost v návaznosti na ukončení plaveckých případně ostatních sportovních kurzů.
 • Maximální počet volných vstupenek = 5 ks na 1 osobu na 1 pololetí
 • V případě vyšší absence například ze zdravotních důvodů kontaktujte prosím pro plavecké kurzy paní Hromádkovou na hromadkova@spotoviste-susice.cz nebo pro ostatní sportovní kurzy pana Synka na synek@sportoviste-susice.cz

Omezený provoz na základě nařízení vlády a orgánů k tomu oprávněných

 • V případě omezeného provozu kurzů náleží účastníkovi kurzu hodnotová poukázka.
 • Hodnotová poukázka bude vystavena na poměrnou část z nerealizovaného kurzu.
 • Hodnotovou poukázku bude možné uplatnit na jakékoli služby od Sportoviště (např. úhrada či částečná úhrada jiného kurzu, příměstského tábora, nákup permanentek bazén, fitness, sauna apod.)
 • Platnost hodnotové poukázky 1 rok od jejího vystavení.
 • Hodnotovou poukázku je třeba uplatnit jednorázově na recepci bazénu.
 • Pokud bude služba dražší než je hodnota poukázky, je možné služby doplatit.
 • V případě, že nebude vybraná celá hodnota poukázky - nevzniká nárok na vrácení hotovosti.
 • Hodnotová poukázka může být přenosná na jinou osobu než je účastník kurzu.
 • Pokud by jste měli oprávněné důvody, proč nemůžete využít hodnotovou poukázku kontaktujte prosím pro plavecké kurzy paní Hromádkovou na hromadkova@spotoviste-susice.cz nebo pro ostatní sportovní kurzy pana Synka na synek@sportoviste-susice.cz


Odhlášení z kurzu a storno podmínky

 • Podmínky pro odhlášení z kurzu jsou stejné jak pro klienty, kteří se přihlásili prostřednictvím rezervačního systému nebo se osobně přihlásili na recepci bazénu.
 • Pokud se rozhodnete odhlásit z kurzu před jeho začátkem nebo po první absolvované lekci, peníze Vám budou vráceny ponížené o manipulační poplatek ve výši 300,-Kč za blokaci místa, za první absolvovanou lekci a za náklady vzniklé s přihlášením/ odhlášením Vaši účasti v kurzu.
 • Pokud se rozhodnete odhlásit z kurzu po čtvrté a každé další následující lekci peníze za kurzovné se nevrací. Zůstává Vám ale nárok na počet volných vstupenek do bazénu pro dítě (volná vstupenka = 1 hod). Počet volných vstupenek = počtu neabsolvovaných lekcí.
 • Budete - li mít další dotazy,  kontaktujte prosím pro plavecké kurzy paní Hromádkovou na hromadkova@spotoviste-susice.cz nebo pro ostatní sportovní kurzy pana Synka na synek@sportoviste-susice.cz

Odhlášení z příměstského tábora a storno podmínky

 • Podmínky pro odhlášení z kurzu jsou stejné jak pro klienty, kteří se přihlásili prostřednictvím rezervačního systému nebo se osobně přihlásili na recepci bazénu.
 • Pokud se rozhodnete odhlásit z tábora před jeho začátkem, peníze Vám budou vráceny ponížené o manipulační poplatek ve výši 300,-Kč za blokaci místa, za první absolvovanou lekci a za náklady vzniklé s přihlášením/ odhlášením Vaši účasti v kurzu. Neplatí v případě doložení zdravotních důvodů.
 • Budete - li mít další dotazy,  kontaktujte prosím pro příměstské tábory paní Hromádkovou na hromadkova@spotoviste-susice.cz.

Reklamace