Sportovní AKADEMIE

Co všechno AKADEMIE zahrnuje? 

Jedná se o výuku ke sportovní všestrannosti:

 • atletika,
 • gymnastika,
 • sportovní hry,
 • plavání,
 • bruslení,
 • lezení.

Zápisy na Sportovní akademii na školní rok 2024/2025 budou spuštěny dne 1.6.2024 v 9:00 hodin.

Jaký je cíl AKADEMIE? 

Cílem je vytvoření dlouhodobého a kladného vztahu dětí k pravidelnému a zdravému pohybu. Pokud budou mít děti odmala kladný vztah ke sportu, pěstují si tak prevenci proti bolestem zad, civilizačním chorobám, obezitě apod. Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš. 

Jaké jsou věkové kategorie? 

Přihlásit se je možné do jedné ze tří věkových kategorií. 

 • nejmladší pro ročníky 2019, 2018 v čase 14:00 - 14:50 pondělí a středa
 • mladší pro ročníky 2017, 2016 v čase 15:00 - 15:50 pondělí a středa
 • starší pro ročníky 2015, 2014, 2013 v čase 16:00 - 16:50 pondělí a středa (bruslení od 15:00)

Jak často probíhá trénink? 


Sportovní AKADEMIE začíná 23.9.2024 a končí 11.6. 2025.

Tréninky jsou 2x týdně, každé pondělí a středu mimo školní prázdniny a státní svátky.

Každá kategorie má určený čas. Výjimku tvoří bruslení, kdy ročníky 2013 - 2017 jsou spojeny v jednu skupinu od 15:00 hod. 

Trenéři: Petr Synek,  Marek Budil

Harmonogram Sportovní AKADEMIE 2024/2025:

 • Atletika: od 23.9.2024 do 23.10. 2024 ve Sportovní hale. 
 • Sportovní hry: od 4.11.2024 do 18.12.2024 ve Sportovní hale.
 • Gymnastika: od 6.1.2025 do 12.2.2025 ve Sportovní hale.
 • Bruslení: od 17.2.2025 do 19.3.2025 na Zimním stadionu.
 • Plavání: od 24.3.2025 do 7.5.2025 v Plaveckém bazénu. 
 • Lezení: od 12.5.2025 do 11.6.2025 na Zimním stadionu - Lezecká stěna.

Jaká je cena AKADEMIE? 

Cena je 5000,-Kč za celý školní rok, možnost platit pololetně 2 x 2500,-Kč.

Pro více informací kontaktujte hlavního trenéra Petra Synka.