Plavecký oddíl

V roce 2017 jsme založili a zaregistrovali na Českém svazu plaveckých sportů náš plavecký oddíl SPORTOVIŠTE SUŠICE.

V tomto oddíle jsou zařazeny všechny talentované děti, které mají o tento sport zájem a chtějí se v něm dále rozvíjet. Plavci z oddílu několikrát za rok reprezentují na plaveckých závodech Sportoviště města Sušice. Do plaveckého oddílu jsou vybrány děti z plaveckých kurzů. 

Máte zájem dozvědět se více informací o fungování plaveckého oddílu? Kontaktujte vedoucí plavecké školy. 

Harmonogram plaveckých kurzů platný od 16. 9. 2019 naleznete zde.

Jak se řeší náhrady?

Plavci z plaveckého oddílu si mohou vybrat náhrady ve středu od 18:00 hod. u svého trenéra.

V případě nevyčerpaných náhrad se oddílový příspěvek nevrací.