Jógové nedělní dopoledne - S odvahou a zvědavostí do (možná prvního) Stoje na hlavě